הסכם ממון

הסכם ממון הוא הסכם בענייני רכוש, שנערך בין בני זוג לקראת נישואיהם או לאחר נישואיהם. הסכם כזה מסדיר את הסוגיות הרכושיות הרלוונטיות בין בני הזוג, וניתן לשנותו בכל עת בהסכמת בני הזוג.
אם בני זוג מעוניינים להסדיר ביניהם נושאים אחרים מלבד רכוש, למשל: מזונות ילדים, חינוך הילדים, משמורת ועוד, עליהם לערוך ביניהם הסכם נפרד – "הסכם לחיים משותפים" או הסכם רלוונטי אחר.

חוק יחסי ממון בין בני זוג

חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973 (להלן: "החוק") חל על זוגות נשואים מ-1.1.1974, וקובע, כי על בני זוג שלא ערכו הסכם ממון, או אם ערכו הסכם ממון והוא לא קובע אחרת, יחול הסדר איזון המשאבים בסעיף 3 לחוק. לפי הסדר איזון המשאבים, עם פקיעת נישואי הצדדים, כל אחד מהם זכאי למחצית מהשווי של כלל הנכסים מלבד החריגים הקבועים בחוק – למשל, נכסים שהתקבלו במתנה או בירושה בתקופה הנישואין.
על בני זוג אשר שהתחתנו לפני שנת 1974 ולא ערכו ביניהם הסכם ממון, תחול "הלכת השיתוף".

חשיבות עריכת הסכם ממון

החשיבות הרבה בעריכת הסכם ממון ברורה – אם בני זוג לא יערכו ביניהם הסכם ממון, יחולו עליהם הוראות הסדר איזון המשאבים. אם הם יערכו ביניהם הסכם ממון מקיף ומפורט, הם יוכלו להחליט ביניהם על חלוקת רכוש אחרת. עו"ד המתמחה בדיני משפחה יוכל לסייע להם בעריכת הסכם ממון המתאים לצרכיהם.
בנוסף, הסכם ממון מעניק לבני הזוג ודאות כלכלית – הכל כתוב בהסכם, וכל צד יודע מה תהינה זכויותיו ברכוש עם פקיעת הנישואין. בדרך זו ניתן למנוע מאבקים משפטיים מתמשכים כאשר כל צד רוצה להגדיל את חלקו בעוגת הרכוש על חשבון הצד השני.
החשיבות של הסכם ממון באה לידי ביטוי גם מהפן הרגשי. בני הזוג קובעים מראש את חלוקת הרכוש, וכך הם יכולים לנהל חיי נישואין שקטים ללא דאגות הקשורות לשאלה מי יקבל מה במקרה שמערכת היחסים הזוגית ביניהם תגיע לקיצה.

לאילו זוגות מתאים לערוך הסכם ממון?

ראשית, לכל זוג שרוצה להסדיר מראש את חלוקת הרכוש, בצורה ברורה ומתואמת, מומלץ לערוך הסכם ממון.
ואולם, ישנם זוגות אשר לגביהם ההמלצה לערך הסכם ממון מקבלת משנה תוקף.
למשל, זוגות שנמצאים בפרק ב' ויש להם ילדים מנישואים קודמים. כך כל צד יוכל להגן על הרכוש שלו ולציין מפורשות מה שייך לו.
כמו-כן, יש זוגות שצברו רכוש רב ומגיעים לנישואין עם נכסים משמעותיים. אמנם חוק יחסי ממון קובע, כי נכסים אלו לא ייחשבו משותפים, אך ייתכן שעם הזמן יתרחש ערבוב בין הנכסים. עריכת הסכם ממון יכולה למנוע את הערבוב בין הנכסים ולשמר את ההפרדה. 

אישור הסכם ממון

כאן יש להבחין בין הסכם ממון שנערך לפני נישואי בני הזוג לבין הסכם ממון שנערך לאחר הנישואין.
הסכם ממון טרום נישואין ניתן לאשר בפני בית המשפט לענייני משפחה, בית הדין הדתי המוסמך (למשל: בית הדין הרבני מוסמך לדון בעניינם של יהודים), נוטריון או רושם נישואין.
הסכם ממון שנערך לאחר הנישואין ניתן לאשר רק בבית המשפט לענייני משפחה או בבית הדין הדתי המוסמך.
מומלץ לאשר הסכם ממון בבימ"ש לענייני משפחה כדי לתת לו תוקף של פסק דין. בית המשפט יוודא כי בני הזוג חתמו על ההסכם מרצונם החופשי וכי הם מבינים על מה חתמו.
הסכם שלא אושר על ידי אחד מהגורמים המוסמכים הנ"ל, נעדר תוקף משפטי, ולא יחולו עליו הוראות החוק. 

לאור חשיבותו הרבה של הסכם ממון ובשל מורכבות הנושא, מומלץ להתייעץ עם עורך-דין שמתמחה בדיני משפחה, ושיש לו ניסיון בעריכת הסכמי ממון.
לעו"ד וטו"ר אברהם לוי נסיון רב בדיני משפחה, והוא ישמח לסייע לכם לערוך הסכם ממון שישקף את רצונותיכם וכוונותיכם, ואשר ישרת אתכם נאמנה לאורך זמן.

דילוג לתוכן