משמורת ומזונות ילדים

ילדים משותפים של בני זוג שנפרדים, מושפעים מתהליך הפרידה ומהחלטות הוריהם. אחד הנושאים הטעונים ביותר הוא משמורת הילדים – האם תהיה להורים משמורת משותפת? האם אחד הצדדים יקבל משמורת מלאה ולאחר יינתנו זמני שהות? (לשעבר "הסדרי ראייה").
אם בני הזוג מצליחים להסכים ביניהם על הסוגיות הללו, ולהסדירן במסגרת הסכם גירושין – מה טוב. אולם, אם הם לא מצליחים להגיע להסכמה, בית המשפט יכריע בנושא.
עורך-דין המתמחה בדיני משפחה יוכל לסייע לכם בנושא בהתאם לצרכיכם וע"פ טובת הילדים.

מה בין משמורת מלאה למשמורת משותפת?

משמורת מלאה משמעה, כי לאחד ההורים תהיה משמורת על הילד, ואילו להורה האחר ייקבעו זמני שהות. ההורים יכולים להסכים ביניהם במסגרת הסכם גירושין על זמני השהות ובמקרה שהם לא מצליחים להגיע להסכם, בית המשפט יוכל לקבוע את זמני השהות.
זמני השהות יותאמו לכל משפחה בהתאם למאפיינים שלה. כאשר מדובר בילדים גדולים יחסית (בני עשרה), לרצונותיהם יינתן משקל רב יותר.
עם זאת, ניתן להצביע על פרמטרים דומים בקביעת זמני שהות – לרוב הילד ישהה פעם או פעמיים בשבוע אצל ההורה שאינו ההורה המשמורן, וכן יהיה אצלו כל סוף שבוע שני.
ההסדר של משמורת משותפת משמעו, כי הילד נמצא אצל כל אחד מההורים במשך פרקי זמן שווים או כמעט שווים. ההורים מגדלים את הילד בצורה שווה, ככל הניתן.
בדרך כלל, הסדר של משמורת משותפת נקבע בהסכם גירושין. בית המשפט לא ימהר לקבוע הסדר של משמורת משותפת כאשר ההורים נמצאים בסכסוך עמוק ולא מסוגלים לנהל תקשורת פתוחה האחד עם האחר. עם זאת, בית המשפט כן יורה על משמורת משותפת במקרים המתאימים, כאשר ישתכנע כי לצדדים מסוגלות הורית טובה, כאשר הילדים מעוניינים במשמורת משותפת (בהתאם לגילם ולרמת הבנתם) וכאשר לנגד שני ההורים עומדת טובת הילד והם מסוגלים לשמור עליה על אף הפירוד.

עיקרון טובת הילד

עקרון טובת הילד הוא עיקרון על, לאורו פועל בית המשפט כשהוא נדרש להכריע ולהחליט בנושאים הנוגעים לילדים. טובת הילד כוללת את צרכי הילד, זכויותיו, העדפותיו ובחירותיו.
כדי להגיע למסקנה מהי טובת הילד במקרה הספציפי שבפניו, לעתים בית המשפט פונה למומחים שונים, כגון: פסיכולוגים ועובדים סוציאליים, אשר יחוו דעתם בהתאם לכלים העומדים לרשותם.

חזקת הגיל הרך

ע"פ סעיף 25 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, אם ההורים לא מצליחים להגיע להסכמה, בית המשפט רשאי לקבוע את המשמורת כפי שייראה לו לטובת הקטין, ובלבד שילדים עד גיל 6 יהיו אצל אמם, אם אין סיבות מיוחדות להורות אחרת.
יש לציין, כי במהלך השנים חל כרסום בחזקת הגיל הרך, ולעתים המשמורת ניתנת לאב, גם אם הילדים מתחת לגיל 6. זאת, במקרים המתאימים.
כל מקרה נבחן לגופו ע"פ עיקרון טובת הילד.

מזונות ילדים ומשמורת

המטרה של מזונות ילדים היא לממן את צרכי הילדים ורווחתם. לילד יש זכות עצמאית לקבל דמי מזונות, וגם אם הוריו הסכימו ביניהם בהסכם הגירושין על מזונותיו, יש לו אפשרות להגיש תביעה עצמאית ונפרדת למזונות.
בהקשר זה יש לציין, כי לעתים בני זוג עורכים ביניהם הסכם ממון, אשר נועד להסדיר את חלוקת נכסיהם עם סיום נישואיהם. לא ניתן לקבוע בהסכם ממון הסדרים הנוגעים למזונות ילדים ומשמורת ילדים, שכן, כאמור, קטינים יכולים להגיש תביעה עצמאית למזונות, והיא תבחן ע"י בית המשפט בהתאם לעיקרון טובת הילד.
הסמכות לדון במזונות ילדים מסורה לבית המשפט לענייני משפחה. עם זאת, כאשר ישנה הסכמה בין הצדדים, בית הדין הרבני יוכל לדון במזונות הקטינים.
חישוב מזונות ילדים יתבצע בהתאם לנסיבות המקרה וע"פ הפרמטרים הבאים: צרכי הילדים, גילם, הכנסות ההורים והסדרי המשמורת שנקבעו.

הלכת בע"מ 919/15, אשר ניתנה ע"י בית המשפט העליון בחודש יולי 2017 חוללה מהפכה של ממש בנוגע לחישוב דמי מזונות ילדים שנמצאים במשמורת משותפת. הלכת בע"מ ביטלה את הוצאות החובה וההוצאות השוטפות האחרות שהוטלו על האב, וקבעה כי שני ההורים ישאו יחדיו בתשלום דמי המזונות – בהתאם לזמני השהות שלהם עם הילדים ובהתחשב בהכנסותיהם. בהתאם לכך, כאשר האם משתכרת בדומה לאב, האב לא ישלם מזונות לבדו כפי שהיה נהוג בעבר, אלא תתבצע חלוקה מתאימה בינו לבין האם.
הלכת בע"מ רלוונטית לגבי ילדים מעל גיל 6 אשר נמצאים במשמורת משותפת.
עם זאת, ניתן לראות כי מאז שניתנה ההלכה, הפסיקה הרחיבה אותה וכיום במקרים המתאימים, לעתים גם כאשר הילדים מתחת לגיל 6, ההורים ישאו שניהם בנטל המזונות בהתחשב בהכנסות שלהם.

עו"ד, טו"ר ומגשר אברהם לוי, מתמחה בדיני משפחה, כולל משמורת ומזונות.
עו"ד לוי יעניק לכם ייעוץ מקצועי בנוגע לשאלת המשמורת, אשר רלוונטית מאוד בהליכי פרידה או גירושין, ויסייע לכם בתביעת המזונות או בהגעה להסכם שכולל תשלום סכום מזונות ראוי והוגן.

דילוג לתוכן