צוואות וירושות

כדי לחלק רכוש של אדם שנפטר (כלומר: את העיזבון שלו) יש צורך לקבל צו ירושה או צו קיום צוואה. הבקשה תוגש לרשם לענייני ירושה.

מהי צוואה?

צוואה היא מסמך, שבו המצווה קובע מי יירש את רכושו ונכסיו לאחר מותו.
חוק הירושה קובע, כי כל אדם יכול לערוך צוואה, מלבד החריגים בחוק, למשל: קטין או פסול דין. לפיכך, אדם מתחת לגיל 18 לא יכול לערוך צוואה.
כדי שלצוואה יהיה תוקף משפטי מחייב, יש לערוך אותה באחת מארבע הדרכים המנויות בחוק הירושה: צוואה בכתב יד, צוואה בעדים, צוואה בפני רשות, צוואה בעל פה.

  • צואה בכתב יד – זו צוואה הכתובה בכתב ידו של המצווה. אפשר לערוך אותה ללא עדים או עו"ד, אך יהיה יותר קל לערער על תוקפה של צוואה כזו.
  •  צוואה בעדים – צוואה הנערכת במעמד שני אנשים, שהמצווה קבע כי הם העדים לצוואתו. די בחתימת שני העדים, ואין חובה כי ינכח עו"ד בעת עריכת הצוואה.
  • צוואה בפני רשות – צוואה המוגשת לגורם רשמי או נעשית באמצעותו. הכוונה לשופט, חבר בית דין דתי, רשם של בית משפט, הרשם לענייני ירושה או נוטריון. צוואה שקבלה אישור מנוטריון שקשה לערער על תוקפה.
  • צוואה בעל פה – צוואת "שכיב מרע". צוואה זו נועדה למקרים בהם אדם לא יכול לערוך צוואה באחת מהדרכים הנ"ל בשל מצבו – לרוב, מדובר באדם גוסס שנמצא על ערש דווי.

ניתן לכלול בצוואה הוראה לגבי מינוי מנהל עיזבון, אשר יהיה אחראי על חלוקת העיזבון בין היורשים. אפשר לציין בצוואה שם ספציפי של מנהל העיזבון אותו רוצים למנות.

מומלץ לכל אדם לערוך צוואה, שכן רק בדרך זו הוא יוכל להבטיח כי רצונו יבוצע לאחר מותו. עם זאת, ישנם מקרים בהם מומלץ במיוחד לערוך צוואה, כך למשל: זוגות הנמצאים בפרק ב' וידועים בציבור. ידועים בציבור שייערכו צוואה, יוכלו בדרך זו למנוע סכסוך אפשרי בנוגע למעמד הידוע בציבור שנותר בחיים לאחר מות בן או בת הזוג.

התנגדות לצוואה

בקשה לצו קיום צוואה, או לצו ירושה תפורסם ברשומות. ניתן להגיש התנגדות לצוואה תוך 14 יום מיום פרסום הבקשה.
קיימות מספר עילות להתנגדות לצוואה – יש עילות צורניות שמצביעות על פגמים שנפלו באופן עריכת הצוואה (למשל: העדר תאריך על גבי צוואה בעדים), ויש עילות מהותיות שמצביעות על פגמים שנפלו בתוכן הצוואה ובנסיבות עריכתה, למשל: התנגדות לצוואה בטענה כי הצוואה נכתבה תחת לחץ, איום, כפיה או הטעיה. אחת הטענות הנפוצות היא – השפעה בלתי הוגנת, כלומר: אלמלא אותה השפעה על עורך הצוואה, הצוואה לא הייתה נערכת או שהייתה נערכת בתנאים אחרים ובנסיבות אחרות.

מהי ירושה?

ירושה היא העברת רכושו של הנפטר ליורש על פי דין.
במקרים שבהם המנוח השאיר אחריו צוואה, חלוקת עזבונו תתבצע בהתאם לצוואתו. ואולם, אם המנוח לא השאיר אחריו צוואה, העיזבון יחולק ליורשיו החוקיים בהתאם למפתח הקבוע בחוק הירושה
מעגלי הקירבה של היורשים מוגדרים בחוק הירושה. בהתאם לכך, כאשר אדם הלך לעולמו והשאיר אחריו בת זוג וילדים – עזבונו יחולק שווה בשווה: מחצית לבת הזוג והמחצית השנייה לילדים.
בקשה לצו ירושה יש להגיש לרשם לענייני ירושה. בדומה לצוואה, גם כאן ניתן להגיש התנגדות. התנגדות למתן צו ירושה תוגש בכתב לרשם לענייני ירושה.
תפקידו של עו"ד לענייני משפחה, העוסק בצוואות וירושות, הוא לסייע ללקוחותיו בכל מה שקשור לנושא, כולל: עריכת צוואות, הגשת בקשה לצו ירושה ולצו קיום צוואה, טיפול בסכסוכי ירושה וייצוג המעורבים בסכסוך ועוד.

ייפוי כח מתמשך

בשנים האחרונות נפוץ מאוד מסמך משפטי בשם "ייפוי כח מתמשך". יש להדגיש, כי מסמך זה אינו מהווה תחליף לצוואה, ויש לערכו בנפרד.
ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך שמאפשר לכל אדם מעל גיל 18, אשר מבין את משמעותו של ייפוי הכוח ותוצאותיו, לקבוע מי יטפל בענייניו בעתיד וכיצד, כאשר לא יוכל לטפל בהם בעצמו, למשל בשל דמנציה, מוגבלות נפשית ועוד.
ייפוי כח מתמשך מוסמך לערוך רק עורך דין שעבר הכשרה מיוחדת מטעם האפוטרופוס הכללי.

עו"ד וטו"ר אברהם לוי מוסמך לערוך ייפוי כח מתמשך.
כמו כן, עו"ד לוי הוא בעל נסיון רב בעריכת צוואות – הן בצוואה ע"פ חוק והן בצוואה ע"פ ההלכה – ובטיפול בכל הסוגיות הקשורות לענייני צוואה וירושה. 

דילוג לתוכן